Akvaristika

Akvaristika je gojitev vzgojenih in v naravi nalovljenih vodnih živali, med katerimi so na prvem mestu ribe. Večina rib, ki jih gojimo v akvariju, so tropske - toplovodne ribe - bodisi sladkovodne ali morske. Bistveno je, da živalim in rastlinam, ki jih gojimo v akvariju, omogočimo podobne življenjske razmere, kakršne so imele v naravi. Voda mora imeti ustrezno temperaturo in ionsko sestavo. Pomembna je tudi svetloba ter drugi živi in neživi dejavniki, ki morajo ustrezati posamezni vrsti.

Prehrana mora biti prilagojena posameznim vrstam in primerna njihovi starosti. Pomembne so pravilno izbrane vodne rastline, brez katerih si zaradi biološkega ravnotežja akvarija ne moremo predstavljati.

Našteta pravila moramo še dosledneje upoštevati in uresničevati pri ribah, ki smo jih namenili za razmnoževanje. Uspeh razmnoževanja je odvisen predvsem od kakovosti staršev, pravilno pripravljenega akvarija za razmnoževanje, higiene, pravilnega prehranjevanja mladic ter našega znanja in izkušenj.

Lapo d.o.o. | www.lapo.si
Zavrl & Zavrl d.o.o.
Računovodski servis Biro 46